xe đang bán tại Phúc Lâm Auto

 • Kia

  Giá bán: 619 triệu

  Trả trước: 185 triệu

  • Xe cũ
  • Xăng
  • Lắp ráp
  • 18.000km
 • Kia

  Giá bán: 619 triệu

  Trả trước: 185 triệu

  • Xe cũ
  • Xăng
  • Lắp ráp
  • 16.000km
 • Mazda

  Giá bán: 515 triệu

  Trả trước: 154 triệu

  • Xe cũ
  • Xăng
  • Lắp ráp
  • 52.000km
 • Kia

  Giá bán: 435 triệu

  Trả trước: 130 triệu

  • Xe cũ
  • Xăng
  • Lắp ráp
  • 61.000km
 • Toyota

  Giá bán: 299 triệu

  Trả trước: 89 triệu

  • Xe cũ
  • Xăng
  • Nhập khẩu
  • 80.000km
 • Mercedes Benz

  Giá bán: 1.360 tỷ

  Trả trước: 408 triệu

  • Xe cũ
  • Xăng
  • Lắp ráp
  • 20.000km
 • Kia

  Giá bán: 335 triệu

  Trả trước: 100 triệu

  • Xe cũ
  • Xăng
  • Lắp ráp
  • 39.000km
 • Kia

  Giá bán: 335 triệu

  Trả trước: 100 triệu

  • Xe cũ
  • Xăng
  • Lắp ráp
  • 39.000km
 • Peugeot

  Giá bán: 679 triệu

  Trả trước: 203 triệu

  • Xe cũ
  • Xăng
  • Lắp ráp
  • 0km
 • Kia

  Giá bán: 610 triệu

  Trả trước: 183 triệu

  • Xe cũ
  • Xăng
  • Lắp ráp
  • 2.800km
 • Mitsubishi

  Giá bán: 755 triệu

  Trả trước: 226 triệu

  • Xe cũ
  • Xăng
  • Lắp ráp
  • 41.000km
 • Toyota

  Giá bán: 305 triệu

  Trả trước: 91 triệu

  • Xe cũ
  • Xăng
  • Nhập khẩu
  • 62.000km

hình ảnh giao xe tại Phúc Lâm Auto